Tento článek byl sdílen z jiného webu. Originál si můžete přečíst zde.

Středočeský kraj plní mnoho veřejných služeb, některé z nich prostřednictvím příspěvkových organizací, které si za tímto účelem zřizuje. V našem případě je to téměř 260 příspěvkových organizací působících v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb a v neposlední řadě v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Jako krajská zastupitelka a zároveň předsedkyně Výboru pro památkovou péči kulturu a cestovní ruch se věnuji primárně této oblasti, která čítá 20 příspěvkových organizací. Jedná se o muzea, galerie, památníky, knihovnu, archeologický ústav i centrálu cestovního ruchu. Bohužel v této oblasti docházelo za předchozí krajské vlády k alarmujícím událostem jako třeba jmenování ředitelky Památníku Karla Čapka (snacha tehdejšího krajského radního) s minimálními zkušenostmi a kvalifikačními předpoklady, které prokazovala mimo jiné tím, že se o Čapkovi učila ve škole. Po dvaceti letech práce v kultuře toto nebyl jediný pokus o politizaci kulturních organizací, který jsem zaznamenala. Proto jsem věděla, že musíme nastavit jasná a transparentní pravidla pro výběr ředitelů příspěvkových organizací v kultuře a cestovním ruchu a přizvat si k tomu odborníky. To se nám povedlo.

Od roku 2020, kdy jsou Piráti ve vedení kraje se tímto způsobem realizovalo již sedm výběrových řízení na ředitelky a ředitele příspěvkových organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu. V komisích zasedají vždy odborníci z oboru muzejnictví, odborníci na management kulturních organizací, zástupci oborových sdružení, ale také odborníci z regionu, kde kulturní organizace sídlí. Zájemci o pracovní pozici vždy zasílají své představy o rozvoji organizace spolu s životopisem. A právě představy o rozvoji organizací jsou předkládány hodnotící komisi, a to v anonymizované podobě, každému hodnotiteli zvlášť. Hodnotitelé posuzují pouze kvalitu materiálů bez ohledu na jejich nositele. Tato hodnocení odevzdají a pak teprve obdrží životopisy jednotlivých uchazečů. Až na osobním setkání komise, kdy probíhají osobní pohovory s uchazeči, se hodnotitelé dozvídají souhrnné bodové hodnocení všech.

Tento transparentní způsob se nám osvědčil. Daří se nám tak vždy vybírat nejvhodnější uchazeče ze všech přihlášených. Za sebe i Piráty budu prosazovat, aby se podobným způsobem vybírali kandidáti i ve zbývajících oblastech.